Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/04/03 - obsługa szkolenia w Gdańsku

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje organizację szkolenia 3-dniowego (24 godzin szkoleniowych) w Gdańsku.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/04/03 dotyczącym:

Świadczenia usługi związanej z obsługą 3-dniowego szkolenia we Gdańsku dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej:

- nocleg i wyżywienie dla uczestników szkoleń [Kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie i restauracyjne];

- wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7 ? Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]

Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie 07.05.2012 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej ? skan oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: olga@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2012/04/03.