Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/04/02 - szkolenia i doradztwo z zakresu planowania strategicznego

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
1. przeprowadzenie dwóch 3-dniowych (24 godzin szkoleniowych) szkoleń z zakresu: planowania strategicznego jako narzędzia rozwoju Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - OWES (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
2. udzielenie doradztwa z zakresu planowania strategicznego jako narzędzia rozwoju OWES (kod CPV 73220000-0: Usługi doradcze w zakresie rozwoju);
3. udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu planowania strategicznego jako narzędzia rozwoju OWES  (kod CPV 73220000-0: Usługi doradcze w zakresie rozwoju).
 
W zawiązku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/04/02. Prosimy o zapoznanie sie z zapytaniem i dołączonymi załącznikami.
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 25.04.2012 roku, do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl