Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/01/05 - doradztwa w zakresie prowadzenia statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje:
Świadczenie doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie prowadzenia statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej w terminie 13.02.2012 – 31.12.2012 r. na terenie całej Polski.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/01/05. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 10.02.2012 roku, do godz. 11:00 (liczy się data otrzymania).
Kontakt:

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl