Zapytanie ofertowe na materiały biurowe nr INES/2011/12/01

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza kupić materiały biurowe.
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na materiały biurowe. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 19-12-2011 roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania). \
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska
30-646 Kraków
ul. Malborska 65 tel.
012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl