Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/06/04 - Przeprowadzenie szkoleń i udzielenie doradztwa z zakresu budowania zespołu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: 3.1. przeprowadzenie dwóch 3-dniowych (24 godzin szkoleniowych każde) szkoleń z zakresu: budowania zespołu i zarządzania relacjami (kod CPV 80500000-9 ? Usługi szkoleniowe); 3.2. udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu budowania zespołu i zarządzania relacjami w podmiotach ekonomii społecznej, zgodnie z ich specyfiką (kod CPV 79414000 ? 9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi). Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/06/04 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 28.06.2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków ul. Malborska 65 Anna Bulka tel. 12/655 1017 www.spoldzielnie.org.pl; anna@spoldzielnie.org.pl