Zapytanie ofertowe: notesy i segregatory

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić notesy i segregatory.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów (segregatory, notesy) zgodnie z opisem zawartym w zamówieniu dla uczestników szkoleń i spotkań organizowanych w ramach Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (segregatory PCV 30199500-5, notesy-zadrukowane wyroby papiernicze 30199700-7). Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2011/02/06 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 1 marca 2010 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Anna Bulka
tel. 12/655 10 17
www.spoldzielnie.org.pl;
anna@spoldzielnie.org.pl