Zapytanie ofertowe szkolenie i doradztwo

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- przeprowadzić dwa 3-dniowe (24 godzin szkoleniowych każde) szkolenia z zakresu: opracowania, realizacii i monitoringu wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (kod CPV 80500000-9 ? Usługi szkoleniowe);
- udzielić doradztwa z zakresu opracowania, realizacii i monitoringu wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie dla uczestników szkoleń (kod CPV 73220000-0: Usługi doradcze w zakresie rozwoju);
- udzielić doradztwa indywidualnego z zakresu opracowania, realizacji i monitoringu wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (kod CPV 73220000-0: Usługi doradcze w zakresie rozwoju).

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników oraz udzieleniem doradztwa indywidualnego. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 2 marca 2011 roku, do godz. 12:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl