Zapytanie ofertowe - szkolenie w Rybniku

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- dostarczyć szkolenie dla 10 osób w Rybniku w dniach 26-28.01.2011.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2011/01/02 na obsługę szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 14-01-2011, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl