Zapytanie ofertowe - doradztwo z zakresu planowania strategicznego

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:

- udzielić doradztwa z zakresu planowania strategicznego dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi w dniach od 20-31.12.2010

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym Nr ZSWES/2010/12/03 na udzielenie doradztwa indywidualnego. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 16 grudnia 2010 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl