Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- przeprowadzić szkolenie w zakresie przekształcania Centrum Integracji Społecznej w świetle ustawy o finansach publicznych oraz zapewnić doradztwo dla uczestników szkolenia.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 30-08-2010, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl