Zapytanie ofertowe nr SCEW/01/07/2009

 
dotyczące zamówienia usługi tłumaczenia w ramach Projektu SCEW (Social Co-operatives East and West - Spółdzielnie Socjalne Wschód - Zachód) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach umowy nr VS 2008/02/39.

1. Data ogłoszenia: 15.07.2009
2. Zamawiający: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
3. Przedmiot zamówienia: tłumaczenia pisemne dostarczonego materiału(ok.50 stron) na j.włoski, j. czeski, j. bługarski i częściowo na angielski. (Tekst zostanie dostarczony częściowo w języku polskim, a częściowo w języku angielskim). Materiały będą obejmować które będą  obejmować tematykę zwiazaną z ekonomią społeczną, spóldzielniami spcjalnymi oraz zagadnieniami zwiazanymi tematem informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w szczególności w spółdzielniachsocjalnych.
4. Termin wykonania usługi: sierpień 2009- wrzesień 2009
5. Warunki wykonania usługi: oferta obejmuje kompleksową usługę tłumaczenia dostarczonego tekstu.
6. Kryteria oceny:
a. cena – 60 %,
b. doświadczenie w realizacji podobnych usług – 40%.
7. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do  29.07.2009 roku, do godz. 15.00 (za datę złożenia uznawana jest data wpłynięcia oferty do adresata). Oferty przesłane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty przygotowane zgodnie z załączonym formularzem należy przesłać w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe SCEW/01/07/2009
 
 
Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert; o wyniku wyboru oferty informujemy elektronicznie wszystkich, którzy złożyli oferty.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Anna Bulka
Tel. (12) 265 – 73 – 90
E – mail: anna@spoldzielnie.org.pl