Zapytanie ofertowe - tonery

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery do drukarek.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery do drukarek. Prosimy
o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do
24 maja 2010 roku (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska
tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl
30-646 Kraków
ul. Malborska 65