Rozliczanie podatku dochodowego

Termin:
20 marca 2018 (wtorek) w godzinach 13:00 - 19:00.
 
Miejsce zajęć:
Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, Kraków, ul. Malborska 65.
 
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości podmiotów ekonomii społecznej (PES), za które uznaje się również fundacje, stowarzyszenia, LGD, spółdzielnie socjalne oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia.
 
Celem szkolenia jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych z organem podatkowym. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania podmiotów ekonomii społecznej, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.
W trakcie szkolenia zostanie w praktyce przedstawiony sposób wypełniania zeznania podatkowego za 2017 r. na wybranych przykładach.
 
Zarys programu:
1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz organizacji pożytku publicznego.
2. Przychody i koszty podatkowe w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
3. Przychody i koszty organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych w ujęciu rachunkowym i podatkowym.
4. Fundusz statutowy a przychód podatkowy.
5. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
6. Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w podmiotach ekonomii społecznej.
7. Praktyczne wypełnienie druków CIT.
8. Zasady wykazywanie organom podatkowym otrzymanych darowizn.
 
 
Wykładowca: 
Justyna Bartosiewicz- Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz ukończyła studia podyplomowe "Menager Ekonomii Społecznej". Ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.
Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 
Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.
Cena: 
280.- netto +23 % VAT 
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.
 
Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem.
UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Dane do przelewu:
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca 2018 roku!!!
Szczegółowych informacji udziela:
Bartosz Dobosz
Delegatura Regionalna w Krakowie
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Tel. 12/655 09 91 -mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl