Zaproszenie na spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego

Szanowni Spółdzielcy,

          Zarząd Klubu i Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) w Krakowie serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa Spółdzielni, w tym: Prezesów i Członków Zarządu Spółdzielni, Głównych Księgowych oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej na spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 o godzinie 12.30, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA, w Krakowie, ul. Malborska 65.

 

          W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

• Informacja o aktualnej sytuacji ruchu spółdzielczego - Janusz Paszkowski -  Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

• Prezentacja działalności Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Tomasz Kowalik Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

·  Podsumowanie działań  Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w 2017 r. w tym realizacji projektu MOWES i jego oferty - Anna Bulka – Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Krakowie .

·  Dlaczego promujemy przedsiębiorczość społeczną?- prezentacja przedsiębiorców Małopolski – mających m.in. prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

·  Sprawy wniesione i dyskusja.

 

          Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Klubie do dnia 15.12.2017 r. pod nr tel. 12 655 09 91 lub adres e-mail sekretariat@spoldzielnie.org.pl.

 

Z poważaniem,         

 

                                           Dyrektor

                                          Anna Bulka