Rady Nadzorcze Spółdzielni - zadania i odpowiedzialność

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie

zaprasza na szkolenie

Rady Nadzorcze Spółdzielni - zadania i odpowiedzialność

 

Termin:

26 kwietnia 2017 (środa) w godzinach 9:00 – 14:00.

 

Miejsce zajęć:

Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65.

 

Szkolenie skierowane jest do  Członków Rad Nadzorczych.

 

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy na temat kompetencji i odpowiedzialności członków rad nadzorczych w świetle ustawy Prawo Spółdzielcze oraz przygotowanie do pełnionych przez nich funkcji (np. do przyjęcia sprawozdania finansowego) zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami i orzecznictwem.

 

Zarys programu:

1. Wybrane zagadnienia z Ustawy prawo spółdzielcze (jak czytać ustawy, stan aktualny, propozycje i kierunki zmian, interpretacje).

2. Podstawy działania spółdzielni – zasady i wartości spółdzielcze, statut.

3. Organy spółdzielni, ich kompetencje i odpowiedzialność.

4. Sposoby dokumentowania działalności Rady Nadzorczej (uchwały, protokoły, regulaminy).

 5. Zagadnienia związane z przyjmowaniem sprawozdania finansowego spółdzielni  przez Radę Nadzorcą.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Wykładowca:

Anna Bulka - Członek  Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Członek Zespołu Konsultantów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w zakresie zagadnień obejmujących tematykę lustracji (konsultacja statutów spółdzielni, sprawy dotyczące zagadnień samorządowych, prawnych, finansowych). Od 1995 roku posiada uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą, a od 2001 roku – Świadectwo Kwalifikacyjne dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe nadane przez Ministra Finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do przedstawicieli sektora ekonomii społecznej. Specjalizuje się głównie w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni osób prawnych, spółdzielni uczniowskich, zagadnień samorządowych w spółdzielniach (działalność i kompetencje organów spółdzielni, konstrukcja statutów) oraz zagadnień dotyczących prowadzenia dokumentacji finansowej w spółdzielni.

 

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

 

Cena:

160,00 zł netto + 23% VAT dla spółdzielni zrzeszonych w ZLSP i płacących składki członkowskie.

200,00 zł netto + 23% dla pozostałych spółdzielni

/każda następna osoba - rabat 5%/

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
  2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

Dane do przelewu:

Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 kwietnia 2017 roku!!!

Szczegółowych informacji udziela:

Anita Strzebońska

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Delegatura Regionalna w Krakowie

ul. Malborska 65 30-646 Kraków

tel. 12-655-09-91

mail. anita@spoldzielnie.org.pl sekretariat@spoldzielnie.org.pl