Zaproszenie na spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego

Szanowni Spółdzielcy,Zarząd Klubu i Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) w Krakowie serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa Spółdzielni, w tym: Prezesów i Członków Zarządu Spółdzielni, Głównych Księgowych oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej. na spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego, które odbędzie się w dniu 10 maja 2017 o godzinie 11.30, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA, w Krakowie, ul. Malborska 65. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

  • Informacja o aktualnej sytuacji ruchu spółdzielczego oraz bieżących działaniach Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy- Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy - Janusz Paszkowski.
  • „Enterprise Europe Network - wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw"- Jadwiga Widziszewska, koordynator projektu Enterprise Europe Network, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.
  • Projekty SPIN - transfer wiedzy - oferta dla SME w Małopolsce – Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego.
  • Wsparcie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw – dotacje, ulga B+R – przedstawiciel firmy CRiod z Warszawy.
  • IATI - oferta nauki dla biznesu - Agnieszka Czaplicka, dr hab.  Joanna Kulczycka, prof. AGH.
  • Możliwości współpracy ruchu spółdzielczego i akademii:
  • Prezentacja projektu "Rynek pracy: instrukcja obsługi" – Agnieszka Zarzyńska, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej.

 Sprawy wniesione i dyskusja. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Klubie i ewentualny udział w zwiedzaniu do dnia 8.05.2017 r. pod nr tel. 12 655 09 91 lub adres e-mail sekretariat@spoldzielnie.org.pl.