Informacja o projekcie "Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start"

Informacja o projekcie

„Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”

tarnow.pl
www.tarnow.pl
Zadanie publiczne pn. „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”

 

Realizator:

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

 

Zlecający:

Urząd Miasta Tarnowa.

 

Cel projektu:

Promocja spółdzielczości uczniowskiej w gminie Tarnów oraz zainspirowanie powstania i założenie spółdzielni uczniowskich w szkołach ponadgimnazjalnych oraz budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych mieszkańców Tarnowa.

 

Uczestnicy projektu:

- uczniowie tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice/opiekunowie;

- dyrektorzy, kadra pedagogiczna tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Termin realizacji:

Kwiecień – grudzień 2016.

 

Najważniejsze działania w projekcie:

Spotkania informacyjne promujące przedsiębiorczość i spółdzielczą formę gospodarowania. Spotkania te mają zainspirować powstanie spółdzielni uczniowskich w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych. Spotkania będą organizowane dla:

a) uczniów zainteresowanych tematyką spółdzielczości i przedsiębiorczości, ich celem będzie kompleksowa informacja na temat różnych form gospodarowania oraz warunków i możliwości zakładania spółdzielni uczniowskich;

b) dyrektorów, kadry pedagogicznej, rodziców/opiekunów, ich celem będzie omówienie przez specjalistów i praktyków funkcjonowania spółdzielni w konkretnej szkole, w tym możliwości prawno-finansowych jej funkcjonowania.

 

Warsztaty z przedsiębiorczości przeznaczone dla potencjalnych członków spółdzielni uczniowskich, młodzieży z tych szkół, które zadeklarowały utworzenie spółdzielni uczniowskiej.

 

Kurs dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskiej – nauczycieli i pedagogów. Zakres tematyczny kursu będzie obejmował zagadnienia związane z dokumentacją spółdzielni zarówno finansową jak i samorządową.

 

 

Wycieczka do Muzeum Spółdzielczości w Warszawie – dla uczniów i opiekunów. Celem wyjazdu jest integracja tworzących się spółdzielni uczniowskich w Tarnowie i poznanie historii spółdzielczości.

 

Wsparcie powstania i rozpoczęcia działalności spółdzielni uczniowskiej w szkole poprzez koordynację przygotowań do uruchomienia takiej jednostki i rozpoczęcia przez nią działań.

 

Raport dobrych praktyk i działań założonych spółdzielni – przygotowanie opracowania w oparciu o materiały dostarczone przez członków i opiekunów założonych spółdzielni uczniowskich w Tarnowie.

 

Zainspirowanie powstałych spółdzielni uczniowskich do podjęcia wspólnej Akcji Charytatywnej wszystkich założonych spółdzielni – celem akcji ma być pobudzenie postaw społecznych wśród członków spółdzielni uczniowskich na terenie Miasta Tarnowa.

 

Spotkanie podsumowujące projekt, które będzie okazją do oceny podjętych działań, prezentacji rezultatów osiągniętych przez powstałe spółdzielnie.

 

Kontakt:

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Ul. Malborska 65, 30-646 Kraków

E-mail: su@spoldzielnie.org.pl

Telefon: (12) 655-10-17 lub (12) 655-09-91