Aktualności

Notatka z Klubu Prezesa i Głównego Księgowego z dnia 28 września 2018 r.                           
Zaproszenie na szkolenie z zakresu: Pierwszej Pomocy oraz Ergonomii Pracy.                          
Projekt „INSPIRE – Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian Higher Education”.             
Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego w Krakowie.                                       
Zaproszenie na Szkolenie - KURS PIERWSZEJ POMOCY + SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE.                       
XVIII Międzynarodowa Konferencja pt. Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka.             
Notatka z dnia 11 czerwca 2018 r. z uroczystości wręczenia statuetek „Pióra Businessu”.            
Podsumowanie Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”.                             
Notatka ze spotkania Klubu Prezesa i łównego Księgowego z dnia 12 marca 2018 r.                    
Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego w Krakowie.