Aktualności

Zaproszenie do udziału w 6-miesięcznym programie mentoringowym.                                     
Notatka z Klubu Prezesa i Głównego Księgowego z dnia 9 maja 2019 r.                                 
Zaproszenie na spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego w Krakowie.                           
Zaproszenie na szkolenie z zakresu podstaw prawa upadłościowego.                                   
Zaproszenie na szkolenie: „PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R. – E-SPRAWOZDANIA".     
Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego na dzień 10 grudnia 2018 r.                       
Zaproszenie na szkolenie Rady Nadzorczej Spółdzielni - zadania i odpowiedzialność.                 
Notatka z Klubu Prezesa i Głównego Księgowego z dnia 28 września 2018 r.                           
Zaproszenie na szkolenie z zakresu: Pierwszej Pomocy oraz Ergonomii Pracy.                          
Projekt „INSPIRE – Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian Higher Education”.