Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie MOWES 2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.       
Zaproszenie na szkolenie z zakresu rozliczania podatku dochodowego.                                 
"Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami" - oferta studiów.           
Zaproszenie na szkolenie z zakresu przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 r.               
Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego w dniu 10 grudnia 2019 r. w Krakowie.             
Notatka z warsztatów mentoringowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.         
Zaproszenie na Konferencję zaplanowaną na 2 września 2019 roku.                                     
"Zwrotne instrumenty finansowe w działalności spółdzielni".                                         
Spacer po Krakowie śladami spółdzielczości.                                                         
Międzynarodowy DzieńSpółdzielczości 2019.